Image

Disclaimer

De TACKT internetsite

TACKT stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent en een bezoek brengt aan onze internetsite. Alhoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen van posts, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de TACKT internetsite kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, behoren aan TACKT.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TACKT.

Virussen en veiligheid

De TACKT internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-TACKT internetsites. TACKT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Verzamelen van gegevens

Tijdens een bezoek aan deze internetsite kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem worden geplaatst. Hiermee kan TACKT niet-persoonlijke gegevens verzamelen over o.a. de browserversie en het IP-adres dat is toegewezen door een provider. Met behulp van deze gegevens is TACKT in staat de internetsite af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers.

Uw vragen, suggesties en commentaar

TACKT wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die TACKT van u ontvangt wordt door TACKT gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. TACKT behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door TACKT verzonden e-mail

Door TACKT verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. TACKT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Algemene Voorwaarde

De Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarde waarop TACKT de overeenkomsten sluit. Voor meer informatie over de Algemene Voorwaarde kunt u hier klikken.